Zemní a výkopové práce

Naše společnost Vám nabízí

 • Zemní, terénní a výkopové práce na klíč
 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
 • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty
 • Terénní úpravy a skrývky
 • Budování lesních, polních a pevných cest, příjezdové komunikace
 • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.
 • Bourací, demoliční (ruční a strojní) a odvodňovacích prací
 • Odstraňování staveb
 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
 • Výstavba plotů a opěrných zdí
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Studně, septiky a jímky
 • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
 • Rovnání a svahování terénů
 • Kompletní zámkovou dlažbu
 • Zahrnovací práce
 • Skrývka ornice

Image
Image
Image